Odszkodowanie

Uzyskamy dla Ciebie, należne Ci od zakładu ubezpieczeń sprawcy odszkodowanie, m.in. zadośćuczynienie, odszkodowanie za uszkodzone mieniu, utraconych dochód, poniesione koszty związane z Twoim wypadkiem.