HOLOWANIE

W ramach kompleksowego postępowania likwidacyjnego, zajmujemy się zorganizowaniem holowania uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia – również bezgotówkowo.

PARKING

Bezpośrednio po wypadku/kolizji, zapewnimy Ci możliwość przechowania Twojego uszkodzonego/zniszczonego pojazdu w dogodnym i łatwo dostępnym miejscu, blisko Ciebie.

AUTO ZASTĘPCZE

Bezgotówkowo na czas likwidacji szkody, zapewnimy Ci pojazd zastępczy, od momentu wypadku, aż do naprawy Twojego pojazdu, bądź zakupu nowego pojazdu w miejsce zniszczonego.

ZGŁOSZENIE SZKODY

Uzyskamy w Twoim imieniu dane pozwalające na ustalenie podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania, a także dokonamy profesjonalnego zgłoszenia Twojej szkody w towarzystwie ubezpieczeń sprawcy.

WERYFIKCJA KOSZTORYSU

W ramach prowadzenia likwidacji Twojej szkody, zweryfikujemy poprawność kosztorysu naprawy Twojego pojazdu oraz poinformujemy Cię o możliwości uzyskania wyższego odszkodowania.

ODSZKODOWANIE

Uzyskamy dla Ciebie, należne Ci od zakładu ubezpieczeń sprawcy odszkodowanie, m.in. zadośćuczynienie, odszkodowanie za uszkodzone mieniu, utraconych dochód, poniesione koszty związane z Twoim wypadkiem.

POŚREDNICTWO W ZBYCIU WRAKU

Przy szkodzie całkowitej pomożemy Ci w zbyciu wraku za najkorzystniejszą dla Ciebie cenę, w tym między innymi pomagając Ci w znalezieniu uczciwego nabywcy.