Zgłoszenie szkody

Uzyskamy w Twoim imieniu dane pozwalające na ustalenie podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania, a także dokonamy profesjonalnego zgłoszenia Twojej szkody w towarzystwie ubezpieczeń sprawcy.